» Yönetim Danışmanlığı

 » ISO 9001

 » ISO 14001

 » OHSAS 18001

 » ISO/TS 16949

 » ISO 13485

 » ISO 22000

 » HACCP

 » ISO 27001

 » ISO 10002

 » GMP

 » BRC

 » IFS

 » Eurepgap

 » Gost-R

 » Gost-K

 » Ukr-Sepro

 » Gost-R

Rusya Federasyonu'nda halen geçerli olan Kalite Belgesidir. ( Diğer adıyla GOST-R olarak da anılır.) Bizde nasıl TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Rusya'da üretim yapan veya Rusya'ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur.

GOST Belgesi sadece sisteme değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir.Diğer bir deyişle, bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.

Belge üzerinde aşağıdaki öğeler yer alır: 

Bu yetki GOSSTANDART ( Rusya Federasyonu Devlet Standartlary ) tarafından akredite edilmiş(yetkilendirilmiş) Resmi veya Özel Sertifika Kuruluşlarşna aittir. Bir sertifikanyn bu kuruluş tarafından verilebilmesi için ilgili ürünler ve firmanın incelenmesi, Rus normlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

BU kuruluşlar, sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler. Ağırlıkta Moskova'da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda expert (mühendis) bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda sertifika verebilirler. Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine haiz değildir. Söz gelimi; gıda konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için sertifika veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve exper bulunduran, laboratuvar imkanı olan başka bir kuruluşa gitmek gerekir.

Rusya dışında Almanya, Singapur, Çekoslovakya, Güney Kore, Moldavya, Ysviçre, Estonya, Macaristan, Belarusya'da yetkili sertifika organları vardır.

Eğer Rusya'ya ihracat için çalışıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazaryn özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya'nın kendi Kalite Sertifikasyna ( GOST-R ) önem verilmesidir.

Temel olarak, sertifika ihtiyacı 2 şekilde ortaya çıkmaktadır:

1. Gümrüklerde;

2. İç Piyasada.

Gümrüklerde gümrük evrakları arasında istenmesi haricinde iç piyasada da mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de sertifika sorulmaktadır. Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri Kalite Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir. Ayrıca yapılan inşaatlarda Sertifikası olmayan bir malzemeyi hiçbir kontrol makamı  kabul etmemektedir. Rusya Federasyonu'nda inşaat yapan tüm müteahhitler yurt dışından gelen TIR içindeki malzemelere ayrı ayrı sertifika almak zorunda kalıyorlar.

1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde Sertifika alınması zorunlu hale getirilmiştir. Sertifika beyanı zorunluluğu olmayan bazı mal kalemleri de vardır, ancak bunlar bayağı azınlıkta kalıyor. Bu tür ürünler için de önceden "Red Mektubu" denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılabiliyor.

Rusya Federasyonu haricinde verilen sertifika yapılan anlaşmalar gereği Belarusya, Kazakistan ve Gürcistan'da geçerlidir. Moskova haricinde ciddi laboratuarlaryn  azlığı diğer tüm eski sovyet ülkelerini Gosstandart'yn normlarına uymaya zorunlu hale getirmektedir. Sovyetlerden sonra dağılan cumhuriyetler henüz kendi normlarını ayrıca geliştirememişlerdir.

Ukrayna'da GOST Belgesi geçerli değildir.

Rusya haricindeki tüm eski sovyet ülkelerinde yeralan ve Rusya'ya ürün satan üreticiler de Türkiye'deki firmalar gibi GOST Belgesi almak zorundadırlar.

Alynan GOST belgesinin kopyası çekilerek çoğaltılır ve firma kaşesi+imza konularak "aslının aynısı" olduğu belirtilir. Bu şekilde toptancı ve müşterilere dağıtılır. Bazı gümrüklerdeki uygulamalarda  orijinalden noter onaylı kopya istenebilir. Bu durumda önceden Rus Noteri veya İstanbul ya da Ankara'daki Rusya Konsolosluğu tarafından onaylanmış kopyalar kullanılmalıdır.

Sertifikalar, yapılan yüklemelerin evrakları ile birlikte Rusya gümrüklerine ibraz edilir. Genel olarak gümrük memurları sertifikanın üzerinde bulunan telefon numarasından sertifikayı veren kuruluşu arayarak konfirmasyon istiyorlar. Aynı şekilde perakende satış mağazalarında da vergi ve hıfzısıhha ( SES-Sanitarnyy Epidemilogiskaya Stantsiya ) memurları tarafından benzer kontrollar yapılarak sertifika soruluyor. Bu  yüzden ciddi mağazalar veya market idarecileri sertifikasız bir malı vitrinine koymaktan kaçınıyor.

Özellikleri :
*Rusya içi veya dünyadaki herhangi bir firmaya verilebilir.
*Sertifikayı veren kuruluşun temsilcileri üretim yerinde inceleme yaptıktan sonra verilir.
*Seri üretime yöneliktir. Sertifika üzerinde adı geçen ürünler için geçerli, aynı fabrikanın diğer ürünleri için geçerli değildir.
*Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir, hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir, hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır. Bir anlamda  ISO, TSEK ve CE karışımı özelliğindedir. 
*ISO Belgesinin mevcudiyeti sertifika çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
*Geçerlilik süresi 3 yıldır. Ancak sertifika merkezi gerek gördüğünde her yıl inceleme yapabilir.Bunun için firmadan işbirliği yapacağına ve masrafları karşılayacağına dair peşin taahhütname alınır


Ana Sayfa - Hizmetler - Kurumsal - Hizmet Almak İstiyorum - İnsan Kaynakları - İletişim - English