» Yönetim Danışmanlığı

 » ISO 9001

 » ISO 14001

 » OHSAS 18001

 » ISO/TS 16949

 » ISO 13485

 » ISO 22000

 » HACCP

 » ISO 27001

 » ISO 10002

 » GMP

 » BRC

 » IFS

 » Eurepgap

 » Gost-R

 » Gost-K

 » Ukr-Sepro

 » ISO 22000

                            ISO 22000:2005 Gyda Güvenli?i Yönetim Sistemi
                                       (Food Safety Management System)

Gyda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
 

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000:2005 Gyda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standard HACCP'i ( Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir.

 ISO 22000 İşletmenize ve Size Neler Kazandırır?


Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
Çalışanların hijyen ve gyda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
Gıda mevzuatına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
Ürün kalitesi gelişir.
Güvenlik konularyna genel bir yaklaşım sağlar.
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
Proses kontrolü ile hataly ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
Yönetim etkinliğini artırır.


Ana Sayfa - Hizmetler - Kurumsal - Hizmet Almak İstiyorum - İnsan Kaynakları - İletişim - English