» Yönetim Danışmanlığı

 » ISO 9001

 » ISO 14001

 » OHSAS 18001

 » ISO/TS 16949

 » ISO 13485

 » ISO 22000

 » HACCP

 » ISO 27001

 » ISO 10002

 » GMP

 » BRC

 » IFS

 » Eurepgap

 » Gost-R

 » Gost-K

 » Ukr-Sepro

 » ISO 14001

  Tüm dünya ülkelerinde çevresel sorunlar hızlı bir biçimde artarken her geçen gün daha da küçülen doğal kaynakların sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyaca kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının ötesinde kendisine, yaşadığı çevreye değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu itibarla global iş çevrelerinde bir değişimin oluşması gereği görülmüştür. İşletmeler, çevre sorunlarının birer yaşam gerçeği olduğunu ve bunları kendi iradeleriyle ele almadıkları takdirde, çözümlerin dışarıdan empoze edileceğini anlamış ve ticari prestij düşüncelerinin de etkisiyle uygun önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bugün yeni stratejilerin, çatışma yerine işbirliğinden geçmesi gereği artık benimsenmiş bulunmaktadır. Çevre ile ilgili standartlar oluşturulmasının en önemli sebebi ISO (Uluslararasy Standartlar Örgütü)’nün karakterinden kaynaklanmaktadır. ISO uluslararası bir örgüttür ve hazırladığı standartlar da bu kimliği taşımaktadır. Böylelikle çevre ile ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması ve dünya ölçeğinde bir eylem ve önlem birlikteliğinin sağlanması amaçlanmıştır. ISO 14001 serisi standartlar bir çevre yönetim sisteminin oluşturulup çalıştırılması ve değerlendirilmesini sağlar ve ISO 9001 gibi diğer kalite sistemlerine de kolaylıkla entegre olabilir. Çevreciliğin bir hobi veya bir lüks olmaktan çıkıp mantıklı, gerçekçi ve gerekli bir eylem biçimi olarak anılmasının bir uzantısı olan Çevre Yönetim Sistemleri ve bunlar için kılavuzluk görevini gören ISO 14001 serisi standartlar dünya çapında geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Böylelikle sanayinin ve doğanın barışık bir şekilde geliştirilmesi amaçlanmıştır.


Ana Sayfa - Hizmetler - Kurumsal - Hizmet Almak İstiyorum - İnsan Kaynakları - İletişim - English