» Yönetim Danışmanlığı

 » ISO 9001

 » ISO 14001

 » OHSAS 18001

 » ISO/TS 16949

 » ISO 13485

 » ISO 22000

 » HACCP

 » ISO 27001

 » ISO 10002

 » GMP

 » BRC

 » IFS

 » Eurepgap

 » Gost-R

 » Gost-K

 » Ukr-Sepro

 » ISO 9001
 » Belgelendirme Yol Haritası  » Sistem Danışmanlığı Teşvikleri

 

 

 

 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir işletme için dünyada kabul edilmiş olan uluslararası bir standarda uygun kalite sistemine sahip olmak anlamına gelmektedir.

ISO 9001 uygulandığı işletmeye maliyetlerin azaltılması, yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkinliğinin iyileştirilmesi, daha iyi ürün tasarımı yapılması, hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma, verimlilikte iyileşme, işçi -işveren ilişkilerinde üretimdeki dar boğazların kaldırılması ve iş ortamındaki stresin azaltılması sonucu iyileşmeler yapılması, şirketin kalite kültürünün iyileştirilmesi ile çalışanlarda daha çok tatmini ve kalite bilincinin oluşturulması, müşterilere karşı işletmenin güveninin arttırılması ve dış satışta başarılı olabilmek için gerekli olan şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi fırsatını verir. ISO 9001 standartlar serisi, yönetim sisteminin gelişmesini engelleyici değil, yalnızca sistem kurulması için asgari şartları belirleyen bir kılavuzdur. ISO 9001 tüm üretim ve hizmet sektörlerinde kaliteye güven amacıyla kurulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir. ISO 9001 serisi firma içinde yönetiminin i?letme için yerine getirmesi gereken sorumluluklarından, satınalma politikalarına, üretimden insan kaynaklarına, eğitime kadar uzanan kalite yönetimi uygulamalarının tamamını kapsar. Yönetim süreçlerini ISO 9001 normlaryna uyarlayan işletmeler, maliyet azaltma, kurumlaşma ve rekabet avantajı gibi önemli enstrümanlara sahip olurlar. ISO 9001 faaliyet konusu, kapasitesi, büyüklüğü ne olursa olsun her işletmeye adapte edilebilen elastik bir yönetim modelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmenin tüm kademelerinde; Satıştan Ar-Ge’ye, Satın almadan Üretime, Kalite Kontrolden İnsan Kaynaklarına varıncaya kadar yapılan uygulamaların yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği ile doğrudan ilgilenir ve bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bir yol haritası sunar.

Ana Sayfa - Hizmetler - Kurumsal - Hizmet Almak İstiyorum - İnsan Kaynakları - İletişim - English